Kullandıkça Kilo almaya neden olan ilaçlar

Kullandığınız ilacın kilo almanıza yol açtığını mı düşünüyorsunuz? Bu yazımızda size kilo aldıran ilaçlar hakkında bir liste hazırladık. Günümüz modern tıbbı pek çok hastalığın tedavisinde hızlı ve etkili yöntemler geliştirmiştir. Uygulanan tedavilerin çoğunluğu medikal, yani ilaç tedavisi şeklinde gerçekleşmektedir.

Uygulanan bu ilaç tedavileri, hastaların iyileşmesini sağlarken öte taraftan kilo alınmasına da yol açmaktadır. Bunun farkında olan hastaların çoğu, aldıkları ilaçların kilo aldırma olasılığının olup olmadığını anlamaya çalışmaktadır. Yazıda bahsi geçen ve ilaç isimleri şeklinde ifade edilen kelimeler ilaçların etken maddelerini belirtmektedir. İşte, detaylar;

Kilo aldıran ilaçlar;

Bu ilaçları tiplerine ve kullanım maksatlarına bağlı olarak listeledik.

Antidepresanlar:

Antidepresan kullanmakta olan pek çok kişi, bu ilaçların kilo aldırıp aldırmadığı konusunda merak içindeler. Antidepresan ilaçların bir kısmı gerçekten kilo alımına neden olurken, bunu da iştahı arttırarak ve aktivite oranını düşürerek yapmaktadır. Kilo aldıran antidepresan ilaçlarının bazısı şöyledir;

  • Monoamin oksidaz inhibitörlerinin büyük bir bölümü ile izokarboksadiz ve tranilsipromin gibi tipler sayılabilir.
  • Trisiklik antidepresanlar. Yoğun kilo alımı yapan maddelerin en başta gelenleri ise imipramin, emipriptilin ve doksepin olarak sıralanabilir. Bunlardan daha az kilo aldıran sekonder trisiklik antidepresanlar ise, desipramin ve nortriptilin olarak belirtilebilir.

Bunların dışında selektif seratonin reuptake inhibitörleri de aşırı kilo alımına yol açmasa da, uzun süreçte az da olsa kilo almaya neden olabilmektedir. Sitalopram, paroksetin ve fluoksetin ise bu etken maddelerin başlıcalarıdır.

Antipsikotik ilaçlar:

Bu ilaçlar çoğunlukla iştahın artmasına yol açarak kilo alınmasına neden olmaktadır. Antipsikotik ilaçlara örnek vermek gerekirse; risperidon, klorpromazin, olanzapin ve haloperidol’dür.

Antikonvülzan ilaçlar:

Bu tür ilaçlar da iştahın artmasına neden olarak kilo almaya sebebiyet vermektedir. En başta valproik olmak üzere vigabatrin, gabapentin ve karbamazepin gibi maddeler gelmektedir.

Beta blokerlar:

Beta bloker ilaçların bazıları metabolizmanın yavaşlamasına ve su tutulmasına neden olarak kilo alımına yol açmaktadır. Bunların ilk akla gelenleri propanolol ve atenolol’dur. Yeni nesil beta bloker ilaçların kilo alımıyla olan ilişkileri çok daha düşük düzeydedir.

Antialerjik ilaçlar:

Antialerjik ya da antihistaminik ilaçlar, kullanan kişilerin daha fazla uyumasına ve hareketsiz kalmasına neden olmaktadır. Antialerjik ilaçlar alerji oluşumunda görevli olan histamin’i bloke etmektedir.

Kullanan kişilerdeki aktivite yavaşlamasına bağlı kilo alımı meydana gelir. Kilo aldıran en önemli antialerjik ilaçlar difenhidranil başta olmak üzere, loratidin, siproheptadin ve setirizin de sıralanabilir.

Doğum kontrol ilaçları:

Yaygın olarak kullanılmakta olan yalnızca progesteron içeriği bulunan iğne formu, depo medroksiprogesteron sıvı tutulumuyla alakalı olarak kilo alımına yol açmaktadır. Ayrıca hap formundaki doğum kontrol yöntemleri düşünülenin tam tersi kilo alımına yol açmamaktadır.

Anti-diyabetik ilaçlar:

Diyabetin temel tedavisi olan insülin kullanımı neticesinde, aşırı şekilde düşen kan şekerinin etkilerinden biri olan iştahın artması, bireylerde kilo alımına sebebiyet verebilmektedir. Bunun haricinde kullanılan sülfonilüre tarzı diyabet tedavisi için kullanılmakta olan ilaçlar, yağ hücrelerinin dönüşümünü tetiklemekte ve kilo almaya neden olabilmektedir.

Diyabetin tedavi edilmesinde kullanılan metformin, başkaca diyabet ilaçlarının tam tersi obezitenin tedavi edilmesinde başvurulan ve kilo vermeye katkı sağlayan bir ilaç durumundadır.

Son olarak;

  • Pek çok steroid hormon da kilo alımına yol açmaktadır. Kilo almaya yol açan steroid ilaçların en önde geleni prednizolondur.

Kilo aldırsın veya aldırmasın, hekimin verdiği ilaçları kesinlikle kullanmalısınız. Uygulanan tedaviye hekiminizin haberi olmadan hiçbir şekilde son vermemelisiniz.

Kaynak: Bu yazı, fitekran.com/kilo-almaniza-sebep-olabilecek-ilaclar/ kaynak alınarak özgün olarak oluşturulmuştur.

Leave a Reply